Batman Slap meme - DO THE HARLAM SHAKE NO!
Popular Batman Slap Memes